วิธีการใช้

มีหลายสิ่งที่ครูจะแนะนำกับนักเรียน ก่อนอื่น นักเรียนควรที่จะ

1.    อ่านจุดประสงค์ให้เข้าใจ
2.    ทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน เพื่อเป็นการวัดความรู้เบื้องต้นซึ่งไม่มีผลกับคะแนน
3.    เข้าไปศึกษาเนื้อหาในเรื่องใดก่อนก็ได้ แต่ต้องให้ครบทุกเรื่อง ซึ่งจริงๆ แล้วควรจะค่อยๆศึกษาไปที่ละหน่วยการเรียน เรียงไปตามลำดับจะดีที่สุด  โดยเนื้อหาบทเรียนจะอยู่บนแถบเครื่องมือหลัก ชื่อ”หน่วยการเรียนรู้” เมื่อชี้เมาท์ จะปรากฏแถบเรื่อง ให้นักเรียนคลิกเข้าไปศึกษา
4.    ในแต่ละหน่วยการเรียนจะมีใบงาน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมาขึ้น โดยนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสาร  ใบงานและใบความรู้  ได้จากแถบเมนูด้านข้าง  และภารกิจประจำหน่วยเหล่านี้ นักเรียนจำเป็นต้องรู้จักการใช้งานเครื่องมือบางอย่างเพื่อการศึกษาของพวกเรา โปรดติดตามภารกิจที่ครูจะแจ้งให้ทราบในชั้นเรียนจริงๆ
5.    เมื่อศึกษาเรียบร้อยแล้วให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเป็นการประเมินผลโดยเราจะมาทำแบบทดสอบพร้อมกันในห้อง
6.    แต่ภารกิจเท่านี้ยังไม่เพียงพอสำหรับเหล่าผู้กล้า นักเรียนจึงควรจะได้มีโอกาสในการปฏิบัติภาระกิจเดือด ประจำบทเรียนเรื่องกลศาสตร์ของไหล ซึ่งมีคะแนนพิเศษให้ 100 คะแนน

 ปล. โปรดอย่าลืมว่า เราจำเป็นต้องพบกันในห้องเรียน นะคะ โปรดเข้าเรียนม่ำเสมอ และส่งงาน ให้ตรงเวลา จะเป็นการดีที่สุด

 สุดท้ายจริงๆ นักเรียนอย่าลืมทำแบบประเมินความพึงพอใจด้วยนะคะ

Advertisements